Vážený zamestnávateľ,              

už asi viete o Vašej povinnosti podľa § 30, ods.1 písm. b) zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „Zákon“) zabezpečiť pre Vašich zamestnancov zdravotný dohľad ...

Ak máte Úradom verejného zdravotníctva vyhlásené rizikové pracoviska (III. a IV. kat.), potrebujete firmu (tím zdravotníckych špecialistov), ako sme my !

Ak máte len nerizikové pracoviská (I. a II. kat.), podľa aktuálne platnej  legislatívy (Zákon) máte možnosť zabezpečiť zdravotný dohľad aj nezdravotníckymi odborníkmi...?! Je to slušne povedané zaujímavé, lebo ešte do 31.7.2014 bol na tú istú činnosť potrebný tím VŠ vzdelaných zdravotníckych špecialistov!  Rozsah povinnosti, ktoré pre Vás môžu aj „nezdravotníci“ zabezpečovať sa neznížil, práve naopak...

Ak sa budete touto myšlienkou zaoberať, tak sa prípadne spýtajte potenciálneho nezdravotníckeho“ dodávateľa, ako pre Vás zabezpečí výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, hlavne ich rozbor, nakoľko nemá prístup k lekárskemu tajomstvu... ?

Ešte lepšia by bola otázka, ako pre Vás zabezpečí hodnotenie fyzickej, psychickej a senzorickej pracovnej záťaže Vašich zamestnancov, čo je len časť povinností zamestnávateľa, ktoré pre našich spokojných zákazníkov hodnotíme ako tím zdravotníckych špecialistov pracovnej zdravotnej služby (PZS)...

Ak Vám teda záleží, aby ste pracovali s profesionálmi, možno by ste mohli osloviť práve nás, pretože máme:

  • kvalitný stabilný tím zdravotníckych špecialistov

  • prepracovaný systém overený 7,5 ročnou skúsenosťou (venujeme sa výhradne PZS)

  • výborné referencie (v prípade záujmu Vám poskytneme možnosť overenia referencií od zákazníka Vášho zamerania...)

  • seriózny prístup - kvalita poskytovaných služieb je pre nás prvoradá

  • NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY NA TRHU !


Agency of labour welfare – Agentúra pracovnej pohody ... Pracovať s nami a pre nás je POHODA ☺

Špecializovanú ambulanciu PZS nájdete v Topoľčanoch na ul. M. Benku č. 4016/23 (Zdravotné stredisko JUH vedľa Obchodného centra JUH)

 

Ak máte záujem o našu cenovú ponuku stiahnite si prosím dotazník a vyplnený pošlite na e-mailovú adresu centrala@alw.sk

 

DOTAZNÍK

Sme tu pre Vás... Neváhajte sa s nami kontaktovať cez:

Email: centrala@alw.sk

Tel.: 038 – 5 320 061

 

Sme členmi Slovenskej ergonomickej spoločnosti

 

  Webmaster / lovrant.sk

Všetky práva vyhradené (c) 2007-2008 - ALW, s.r.o.